Vaata Maailma Sihtasutuse poolt EL struktuurifondidest rahastamise saamiseks esitatud koolitusprojektidest kuus sai Riigi Infosüsteemise Arenduskeskuselt (RIA) heakskiidu. Projektide tulemusena on plaanis anda aasta jooksul e-teenuste, ID-kaardi ja Mobiil-ID alane tasuta koolitus üle 72 000 inimesele üle Eesti.

Avatud taotlusvooru eesmärgiks oli inimeste koolitamine e-teenuste, ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamiseks ning digitaalallkirja andmiseks. Vaata Maailma Sihtasutuse kuue projekti tulemusena saab tasuta põhjalikuma koolituse 72 000 inimest, nõustatakse vähemalt 200 000 inimest, samuti luuakse võimalus e-õppe kaudu iseseisvaks koolitumiseks. 

RIA otsus on aluseks hangete läbiviimisele, projektide läbiviimise eelduseks on täistaotluse rahuldamine. Hangete läbiviimiseks on aega kuus kuud ja esimeste koolitustega alustatakse eeldatavasti kevadel. 

Avatud taotlusvoor "E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine, sh tugevate autentimisvahendite ja digitaalallkirja kasutamise õpetamine" viidi läbi "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" infoühiskonna edendamise prioriteetse suuna elluviimiseks. Taotlusvoor oli suunatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ning Vaata Maailma Sihtasutuse eeltaotlused kokku moodustasid sellest 18,5 miljonit krooni.

Infot rahuldatud taotluste kohta leiab RIA kodulehelt http://www.ria.ee/29936