Vaata Maailma SA otsib raamatupidajat projektile “Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks”.

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud Java-programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega. Tööpraktika ja tööklubide kaudu tutvustatakse IT-ettevõtete tööjõuvärbajatele potentsiaalseid töötajaid praktiliste töösituatsioonide abil, viia kokku tööandjad ja tööotsijad.

Projekt on suuantud noortele (16-24-aastased) kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.
Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt taotletud Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Raamatupidaja tööülesanded

- kindlustab VM-le Lepingukohase Projekti raamatupidamise korraldamise, korraldab raamatupidamist isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Töötaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist), sh;
- planeerib Projekti rahavoogusid,
- arvestab registreerimislehtede alusel ja tasub koolitatavatele ning praktikal osalejatele stipendiumi ning sõidutoetuse,
- arvestab registreerimislehtede ning praktikapäevikute alusel ja tasub praktikajuhendajale juhendamistasu,
- arveldab koolitusteenuse pakkujaga, tasub omafinantseeringu ja Toetuse,
- valmistab ette väljamaksetaotlused,
- jälgib projekti eelarvet,
- VM nõustamine Projekti raamatupidamislikes küsimustes.

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 24.09.2012 kell 12.00.

Raamatupidajaga sõlmitakse tööleping eeldatavasti alates 25.09.2012 ja kuni 30.06.2013. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.Vaata Maailma SA otsib raamatupidajat projektile “Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks”.

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud Java-programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega. Tööpraktika ja tööklubide kaudu tutvustatakse IT-ettevõtete tööjõuvärbajatele potentsiaalseid töötajaid praktiliste töösituatsioonide abil, viia kokku tööandjad ja tööotsijad.

Projekt on suuantud noortele (16-24-aastased) kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.
Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt taotletud Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Raamatupidaja tööülesanded

- kindlustab VM-le Lepingu kohase Projekti raamatupidamise korraldamise, korraldab raamatupidamist isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Töötaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist), sh;
- planeerib Projekti rahavoogusid,
- arvestab registreerimislehtede alusel ja tasub koolitatavatele ning praktikal osalejatele stipendiumi ning sõidutoetuse,
- arvestab registreerimislehtede ning praktikapäevikute alusel ja tasub praktikajuhendajale juhendamistasu,
- arveldab koolitusteenuse pakkujaga, tasub omafinantseeringu ja Toetuse,
- valmistab ette väljamaksetaotlused,
- jälgub projekti eelarvet,
- VM nõustamine Projekti raamatupidamislikes küsimustes.

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 24.09.2012 kell 12.00.

Raamatupidajaga sõlmitakse tööleping eeldatavasti alates 25.09.2012 ja kuni 30.06.2013. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.