Vaata Maailma SA otsib uue NutiAkadeemia projekti edukaks läbiviimiseks nutiseadmete koolitajaid.

NutiAkadeemia on koolitus- ja nõustamisprojekt, mis soovib parandada eestimaalaste digioskuseid. NutiAkadeemia koolitustel on võimalik õppida kasutama nutiseadmeid, e-teenuseid ning igapäevarakendusi, mis muudavad argipäevased toimingud lihtsamaks ja mugavamaks. Lisaks annavad koolitajad nõu elektrooniliste identiteetide Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamise osas.

Nutikoolitajate ülesandeks on viia läbi kuni 3 tunni pikkuseid klassikoolitusi või nutiloenguid, mis õpetavad osalejaid kasutama nutiseadmeid ja igapäevaseid rakendusi. Koolitused on praktilisema iseloomuga ning need on mõeldud väiksemale grupile (kuni 14 inimest) ning nendes tegeletakse osalejatega personaalsemalt. Nutiloengutesse on võimalik kaasata rohkem osalejaid (15+ inimest). Osalejate suurema arvu tõttu ei ole kõikidega võimalik individuaalselt tegeleda, kuid koolitaja võib kaasata vabatahtlikke nutinõustajaid, kes saavad osalejaid praktilistes ülesannetes loengu jooksul abistada.  Koolitused ja loengud on planeeritud üle kogu Eesti, mistõttu on koolitajal võimalik tegutseda endale sobivas piirkonnas. Ka koolituste/loengute läbiviimise graafik on paindlik.

Eeldame, et:
  • koolitajal on eelnev kogemus koolitaja/õpetaja/juhendajana,
  • koolitaja oskab kasutada nutitelefoni ja tahvelarvutit vähemalt tavakasutaja tasemel
  • koolitaja kasutab Mobiil-ID-d/Smart-ID või õpib neid enne nõustamist kasutama
  • koolitaja saab viia läbi koolitusi alates 2018. aasta märtsi teisest poolest
Koolitaja läbib eelnevalt Vaata Maailma koolitaja koolituse ja saab tasu koolituste läbiviimise eest.

Anna märku oma soovist NutiAkadeemia projektist koolitajana osa võtta SIIN hiljemalt 01.märtsiks 2018.

NutiAkadeemia on koostööprojekt, mida viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank, SEB, Elisa, Telia ja SK ID Solutions.

Küsimuste korral võta ühendust koolitus@vaatamaailma.ee.