Täna, 21. septembril 2012, kuulutas Vaata Maailma Sihtasutus välja hanke, mille eesmärk on luua  professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Etendused vaid hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma  kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada.  Üle Eesti toimuvad 30 etendust on mõeldud noortele vanuses 12 - 16 eluaastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Teater Internetist kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel  Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.09.2012 kell 23.59.
Rohkem infot hanke kohta Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee, hanke nr. 137202.