Esmaspäeval, 26. märtsil kohtus Vaata Maailma SA Tallinna Keskraamatukogus Põhja-Iirimaa tööministri dr Stephen Farry delegatsiooniga. Kohtumine oli ajendatud ministri soovist saada ülevaade ühest edukast projektist, mis läbi uute oskuste andmise aitab noortel tööturule tagasi pöörduda. Vaata Maailma SA poolt läbiviidav "Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika" projekt oli huvipakkuv, kuna IT-oskuste vajalikkus ning IT-spetsialistide vähesus on aktuaalsed teemad ka mujal maailmas.

Põhja-Iirimaa tööminister dr Stephen Farry oli Eestis visiidil 26.-27. märtsil. Teda olid saatmas erasekretär mr Rory Muldrew, Töötuse ja õppimise osakonna asedirektor mr Michael Gould ning Tallinnas asuva Briti saatkonna poliitiline atašee mr Ryan Mitchell.

Väliskülalisi võõrustasid Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm, Kristi Kivilo ja Kristel Aija Vaata Maailma SA-st, Helmi Tampere sihtasutusest Innove ning  Sotsiaalministeeriumist Gerli Nurms ja Janar Kriiska (ESF talitus).

Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo andis ülevaate töötutele suunatud koolitusprojektist ning ka teistest Vaata Maailma SA tegevustest ja projektidest. Kohtumise käigus arutati muuhulgas mõlema riigi sarnaseid probleeme ja väljakutseid seoses IT-spetsialistide ja noorte karjäärivalikute teemaga.

Lisaks avanes delegatsioonil võimalus jälgida tasuta arvutiabi nõustamisi Tallinna Keskraamatukogus, mida projekti käigus koolitused läbinud arvutispetsialistid oma tööpraktika raames läbi viivad.

Kohtumise korraldas Sotsiaalministeeriumi Tööturu osakond. Täname ka Tallinna Keskraamatukogu lahke vastuvõtu eest.

Lisainfo ministri visiidi kohta siit.

Fotosid kohtumisest näeb siit.

"Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika" on Vaata Maailma SA poolt läbi viidav projekt, mis kaasrahastatakse Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, projekti kood 1.3.0102.11-0377. Projekti periood 15.06.2011-15.06.2012.