Vaata Maailma SA alustas juunis 2011 Euroopa Liidu Sotsiaalfondi kaasrahastusel uut projekti - Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika.

Projekti sihtrühmaks on 65 pikaajalist töötut Tallinnas. Iga koolitatu läbib 37-päevase koolitusprogrammi ja koolituse lõppedes kuni 2-kuulise tööpraktika ettevõttes.

Otsime ettevõtteid, kes pakuksid koolituse läbinutele praktikakohti, kus rakendada uusi omandatud oskusi.

Praktikandid on läbinud järgmised koolitused:

ECDL-AO2 Arvuti kasutamine ja failihaldus; ECDL-AO3 Tekstitöötlus; ECDL-AO4 Tabeltöötlus; ECDL-AO12 IT turvalisus; A+; Network +; MOC -6292 Installing and Configuring Windows 7 Client; CWL-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technican; MOC-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers; Linux, Karjääriõpe ning Klienditeenindaja töövõtted ja suhtlemisoskus tööks Helpdeskis.

Lisaks on koolituse läbinutel võimalik sooritada ka eksamid: ECDL-AO2; ECDL-AO3; ECDL-AO4 ja ECDL-AO12 eksamid, A+ sertifikaadi eksamid (220-701 for CompTIA A+ Essentials, 220-702 for CompTIA A+ Practical Application) ja Windows 7 eksam (Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring), kus eksami edukas sooritaja saab rahvusvahelise Microsofti MCTS sertifikaadi: Windows 7, Configuration sertifikaadi.

Tööpraktika juhendamise eest pakume tööandjatele ka tasu - praktika juhendajale makstakse ühe juhendatava eest esimesel kuul 100 protsenti, teisel kuul 75 protsenti päevamäärast, milleks on 13,80 EUR. Praktikantidele makstakse päevaraha ning kompenseeritakse sõidukulud.

Projekti kaasrahastatakse Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, projekti kood 1.3.0102.11-0377. Projekti periood 15.06.2011-15.06.2012.

Kui tekkis huvi, küsi lisa.

Kristi Kivilo, kristi@vaatamaailma.ee

tel 51 75300,