Täna, 12. aprillil kuulutas Vaata Maailma Sihtasutus välja töötute IT-kasutajatoe spetsialistideks koolitamise teenuse hanke.

Projekti "Töötute koolitamine IT-kasutajatoe spetsialistideks" eesmärk on sajale töötule spetsiaalse koolitusprogrammi väljatöötamine, koolituste ja vastavate eksamite läbiviimine, praktika korraldamine ning tööotsingutel abistamine. Projektis osalejatele luuakse eeldused infotehnoloogia spetsialisti kutseeksami sooritamiseks ning tööleasumiseks IT tugiisikuna suur- või väikeettevõtetes.

Teenus kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Vaata Maailma SA poolt taotletud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetuse raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. aprill k.a. kell 12.30.