Vaata Maailma Sihtasutuse teade
28.september 2012


Vaata Maailma Sihtasutus kuulutas välja hanke "Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine Java programmeerijateks".

Hange kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt taotletud Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.10.2012 kell 10.00.

Rohkem infot hanke kohta Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee, hanke nr. 137474.