Täna, 23. oktoobril 2012, kuulutas Vaata Maailma Sihtasutus välja hanke, mille eesmärk on noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest.

Projekt kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.10.2012 kell 16.00.

Rohkem infot hanke kohta Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee, hanke nr. 138167.