MTÜ Robootikaga ka 2017. aastal läbi tasuta baaskoolitusi IT-alaste huviringide juhendajate ettevalmistamiseks. Koolituse eesmärgiks on soosida uute huviringide loomist eks ikka selleks, et tagada lastele juurdepääs kvaliteetsele IT-huviharidusele, sest varajane kokkupuude antud valdkonnaga mõjutab nende erialavalikuid tulevikus ning panustab nii sektori tööjõupuuduse vähendamisse.

Kahepäevastele koolitustele on oodatud kõik huvilised sh lapsevanemad, IT-tudengid, noorsootöötajad või teisted kogukonnaliikmed, kes sooviksid avada ja/või juhendada IT-alast huviringi ning ei ole tegevad õpetajatena. Koolituse jooksul puudutatakse nii huviringi juhendamise põhimõtteid, selle läbiviimise metoodikat ning käivitamise korralduslikku poolt. Samuti saavad osalejad üheskoos lahendada praktilisi ülesandeid ja proovida kätt LEGO EV3 robootikas, Scratch programmeerimises, mobiilirakenduste tegemises jm-s.

Järgmised koolitused leiavad aset
2.–3. veebruaril 2017 Jõhvis
16.–17. veebruaril 2017 Rakveres


Koolitusele sab registreerida SIIN.

Koolituspäevad algavad kell 16.30.

Aasta jooksul viime koolitusi läbi ka teisteski asukohtades üle Eesti. (Täpsemad kuupäevad selguvad hiljem.)

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Koolituse materjalid on välja töötatud Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika poolt.
Koolitustele saab registreerida ja rohkem infot leiab SIIT.