Üle-eestilise koolitus- ja nõustamisprojekti NutiAkadeemia poolt välja töötatud diginutikuse testi tulemused näitavad, et kõige digiteadlikumad inimesed elavad Tartu maakonnas. Testi täitnute digipädevuse tase oli väga kõrge, keskmine skoor oli 85%.

Nutiakadeemia eestvedaja, Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo sõnul olid testi tulemused üldpildis väga head, kuid on vanuserühmi, kelle oskused ja teadmised vajavad pisut järeleaitamist. Eelkõige just 50-69-aastaste ning 70-89-aastaste vanuserühmad. Ühtekokku lahendas testi üle 3000 inimese.

“Vanuserühmiti olid tulemused küllaltki ootuspärased. Üllatav oli aga see, et tulemused erinesid üsna märkimisväärselt piirkonniti. Kui Tartu- ja Raplamaal ning saartel elavad väga digiteadlikud inimesed, siis näiteks Võrumaa inimesed vajavad pisut rohkem järeleaitamist,” avaldas Kivilo, kelle sõnul on selle piirkonna inimesed end usinalt ka NutiAkadeemia koolitustel juba täiendanud.

Kõige suuremaid raskuseid valmistas testi sooritajatele Google´i kaardirakenduse kasutamine. “Küsisime, kui kaua kulub Google'i kaardirakenduse järgi aega, et jõuda Tallinna bussijaamast jalgsi Draamateatri juurde ning üksnes 79% vastajatest jõudsid õige vastuseni. Positiivselt üllatas aga see, et testi koostajates mõningast ärevust tekitanud programmeerimise küsimusega sai suurepäraselt hakkama 99% vastanutest,” lisas Kivilo, kes kutsus kõiki oma diginutikust testima ning osalema ka NutiAkadeemia koolitustel, mis annavad võimaluse parandada nutiseadmete kasutamise oskuseid.

Kõigil huvilistel on diginutikuse testi võimalik sooritada veebiaadressil www.nutiakadeemia.ee ja testi tulemuse järgi saab välja valida just endale sobiva NutiAkadeemia koolitusvõimaluse - võtta osa nõustamisest või klassikoolitusest, mis leiavad aset üle kogu Eesti. Tulevikus on võimalik nutitarkust koguda ka temaatilisi veebinare vaadates. Koolitustele ja nõustamistele oodatakse kasutajaid oma seadmetega.

NutiAkadeemias toimuvad üle kogu Eesti tasuta individuaalsed nutinõustamised ja põhjalikumad -koolitused ning -loengud, mida viivad läbi vabatahtlikud ja raamatukogude töötajad.

Koolitustel saab tutvuda nutiseadmete kasutamise põhitõdedega. Samuti saab teada, mis on rakendused ja andmeside, kuidas otsida nutiseadme abil internetist infot, saata e-kirja või jagada fotosid. Kõike seda õpetatakse tegema turvaliselt.

Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions.