Alates tänasest algavad taas Ole Kaasas! tasuta arvuti- ja internetikoolitused, mille eesmärk on anda 2011. aasta jooksul arvuti- ja internetikasutamise oskus 10 000 Eestimaa inimesele. Koolitused laiendavad koolitatute võimalusi tööturul ja õpingutes, muudavad info hankimise ja igapäevased toimingud lihtsamaks ning annavad parema võimaluse osalemiseks riigi ja oma kodukoha tegevustes ning otsustes. Ole Kaasas! projekti raames toimuvad koolitused nii algajatele kui edasijõudnutele, lisaks tutvustatakse targa töö korraldamise võimalusi kodus ja kontoris ning luuakse 35 Ole Kaasas! Arvutiklubi üle Eesti.

Eestis on interneti kasutajate osakaal üsna suur ja seda ka võrreldes teiste Euroopa riikidega. Sellest hoolimata on meil täna ligi 260 000 täiskasvanut, kes ei oska arvutit või internetti kasutada, mis tähendab neile ahtamaid võimalusi tööturul ja õpingutes, vähest osalemisel demokraatias ning kõrvalejäämist kogukonnas ja riigis toimuvast.

„Need, kes internetti kasutavad, peavad seda nii iseenesestmõistetavaks ega kujuta ettegi, et ilma selleta enam hakkama saaks. Seda enam, et tänaseks on paljud riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete teenused kolinud internetti,“ selgitas Vaata Maailma SA juht Kristi Kivilo probleemi olemust ning koolituste vajalikkust.

„Siit tuligi mõte lükata käima Ole Kaasas!, millega viia läbi tasuta koolitusi, nõustada, jagada materjale, tasuta arvuteid, pakkuda soodsaid teenuseid ja arvuteid, et maksimaalselt vähendada inimeste takistusi teel internetti,“ lisas Kristi Kivilo.

Statistikaameti viimaste andmete põhjal (2010 I kvartal), kasutab 758 000 ehk 74% Eesti 16-74- aastastest elanikest internetti. Selle näitaja põhjal olme Euroopas 13. kohal (www.internetworldstats.com).

Ole Kaasas! projekti eesmärk on tuua kolme aastaga 100 000 Eesti inimest interneti kasutajate hulka. Eelmisel õppeaastal 2009/2010 osales alg- ja täiendkoolitustel kokku 54 000 inimest, sel aastal on eesmärgiks 10 000 uut koolitatut.

Erinevalt eelmisest õppeaastast viiakse seekord kõik koolitused läbi erakapitali toel – EMT, Elioni ning Microsofti panusega. Ole Kaasas! raames jätkatakse ka sel aastal arvuti- ja interneti koolitustega algajatele ja edasijõudnutele, kuid lisandub mobiilne koolitusklass, mida külaseltsid jt organisatsioonid saavad endale külla kutsuda. Sel aastal on oluliselt suurem rõhk ka koostööl ettevõtetega, kes on huvitatud oma töötajate koolitamisest. Projektiga ühines sel aastal ka Targa Töö Ühing, kellega koos  luuakse 35 Ole Kaasas! Arvutiklubi üle Eesti, kus koolituse läbinud saaksid ka hiljem arvuti ja interneti kasutamisel tuge. Lisaks toimuvad Arvutiklubides koolitused targa töö korraldamiseks nii kodus ja kontoris.

Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT ja Elioni poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt, mille eesmärk anda kolme aastaga arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele.

Koolitustele registreerumine ja info telefonil 6180 180 või aadressil www.olekaasas.ee/registreeru