Raepress 17. juuni 2008

16. juunil liitus Tallinna linn Vaata Maailma sihtasutuse projektiga Arvutikaitse 2009, mille eesmärgiks on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik. 

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on Tallinn infotehnoloogiliste rakenduste eest juba teist aastat seitsme maailma intelligentseima kogukonna hulka pääsenud.

"Et suurendada e-teenuste turvalisust, hakkavad projektiga liitunud organisatsioonid alates 2009. aastast eelistama ID-kaardi või Mobiil-ID kasutamist kui lihtsaimat enesekaitsevahendit internetimaailmas," ütles Toomas Sepp.

"Tallinna näol on tegemist väga innovaatilise omavalitsusega ja meil on hea meel nii edumeelsest partnerist," ütles Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Ain Järv.

Arvutikaitse 2009 projektiga on tänaseks liitunud kõik Eesti suuremad e-teenuste pakkujad.

Sihtasutus Vaata Maailma kutsuti ellu 2001. aastal eesmärgiga internetikasutajate arvu oluliselt suurendada ning sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet tõsta. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele tasuta arvuti algõppe võimaldamine, eKooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 avaliku internetipunkti (AIP) loomine.

Arvutikaitse 2009 on Vaata Maailma Sihtasutuse projekt, mille eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust arvuti- ja internetiturvalisusest ning soodustada ID-kaardi ja Mobiil-ID kui lihtsaimate enesekaitsevahendite kasutuselevõttu elektroonilistes toimingutes.

Arvutikaitse 2009 algse koostöölepingu sõlmisid 2006. aasta mais Hansapank, SEB, EMT, Elion ning riigi esindajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tänaseks on koostöölepinguga veel liitunud Maksu- ja Tolliamet, eKool, Eesti Energia, Krediidipank, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Nordea pank, Sertifitseerimiskeskus, Tele2, Sampo pank, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ning nüüd ka Tallinna linn.