Tallinna linn koostöös Vaata Maailma SA-ga korraldab projekti „Ole Kaasas!" raames huvilistele arvutikoolitust, koolitused toimuvad Tallinna koolide arvutiklassides ja on tasuta.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen märkis, et raskel majanduslikul ajal tuleb üha enam rõhku panna täiendõppele ning ka peagi algavad arvutikursused algajatele on kindlasti äärmiselt vajalikud. „Tallinna linn ja riik on välja arendanud hulgaliselt e-teenuseid, mille kasutamine arvuti vahendusel on lihtne ja mugav ning inimesed ei pea iga väikese toimingu pärast kulutama aega ametiasutustes. Kavandatud on koolitust pakkuda ligikaudu 5000-le tallinlasele," lausus Jäppinen.

SA Vaata Maailma juhataja Ain Järve sõnul on interneti mittekasutamise põhjused erinevad. „Paljusid takistab kartus rumalana näida, puudub motivatsioon internetti ja e-teenuseid kasutada. Oluliseks barjääriks siinjuures on teadmiste puudus," ütles Järv. „Seepärast keskendumegi kõigi nende barjääride vähendamisele."

Tallinnas toimuvad koolitused on algus aastasest koolitusprojektist, kus plaanitakse koolitada kokku üle 20 000 inimese arvutit ja interneti kasutama. Lisaks algõppele pakutakse ka täiendkoolitusi e-teenuste, ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamiseks. Koolitusi kaasrahastatakse Regionaalarengu Fondist. Mai lõpus algavad koolitused lisaks Tallinnale ka Narvas, Pärnus ja Viljandis, sügisest jätkuvad need üle Eesti.

Alates 18. maist toimuvatel algkoolitustel saab ülevaate arvutist ja internetist (4 tundi), algteadmised arvutist (arvutikomplekt ja lisaseadmed), töö alustamisest ja lõpetamisest arvutiga, algteadmised internetist - mis on internet, milleks on internet vajalik, vajaliku info otsimine internetist, elektronpost jne.

ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamise koolitusel (4 tundi) käsitletakse arvuti turvalisust: millised riskid ja ohud kaasnevad internetis. Ühtlasi tutvustatakse ID-kaardi kasutusalasid - mida on vaja ID-kaardi kasutamiseks, räägitakse võimalikest probleemidest ID-kaardi kasutamisel, Mobiil-ID ja selle kasutusvõimalustest, dokumendi digiallkirjastamisest ning avalikest ja ettevõtete e-teenustest.

Koolitused toimuvad Tallinna munitsipaalkoolide arvutiklassides ja ainult eelregistreerimisega. Registreerida saab http://www.olekaasas.ee/registreeru ja telefonil 6 180 180 või Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste teenindussaalides.