Riigi ja erasektori koostöös käivitatud NutiKaitse 2017 projekti raames viiakse oktoobris-novembris 2014 läbi Mobiil-ID teavituskampaania.


Kampaania eesmärk on tutvustada Mobiil-ID võimalusi ning suurendada Mobiil-ID kasutajate arvu, sest Mobiil-ID on turvaline viis, kuidas nutiseadmetes isikuid tuvastada ja ainus viis digitaalallkirja andmiseks.


Pöördume organisatsioonide poole palvega osaleda klientidele suunatud Mobiil-ID teavituskampaanias. Kampaania raames töötame välja veebibännerid, mis viivad Mobiil-ID taotlemist tutvustavale kodulehele. Neid bännerid saate oma kodulehekülgedel ja iseteeninduskeskkondades kuvada. Samuti jagame Teiega Mobiil-ID elektroonilisi infomaterjale A4 formaadis, mida saate välja printida ja klientidele jagada.


Uuringute järgi kasutas nutitelefone 2013. aasta lõpus juba rohkem kui 50% Eesti elanikkonnast ning noored vanuses 15-19 peaaegu eranditult. ID-kaardi elektroonilisi võimalusi kasutab ligi 600 000 inimest, kuid on selge trend, et üha rohkem inimesi kasutab nutiseadmeid ning üha rohkem teenuseid kolib samuti nutiseadmetesse. Mobiil-ID on nutiseadmetes asendamatu. Kampaania eesmärk on teavitada inimesi, et Mobiil-ID on turvaline ja mugav viis nutiseadmetes e-teenuste/rakenduste kasutamisel.


Kampaanias osalemist on juba kinnitanud NutiKaitse 2017 koostööleppe algatajad: AS Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Swedbank, SEB, EMT, Elion, Elisa, Tele2 ja Vaata Maailma SA. NutiKaitse 2017 projekti üheks eesmärgiks on, et vähemalt 300 000 inimest Eestis kasutaks nutiseadmetes Mobiil-ID teenust.


Lööge kaasa, et Mobiil-ID jõuaks iga nutisõbra taskusse!


Lisainfo NutiKaitse 2017 algatuse kohta http://www.vaatamaailma.ee/nutikaitse


Lisainfo kaasalöömise kohta:


Rica Williams rica@vaatamaailma.ee tel. 6027376