100 000 koolitatut, 300 koolitajat, 300 organisatsiooni, 300 kohas üle Eesti!

Täna, 25. novembril tõmmati joon alla kolm aastat kestnud interneti- ja arvutikoolitusprojektile Ole Kaasas!, mille käigus on läbi erinevate koolitusvormide uusi arvutiteadmisi saanud 100 000 eestimaalast.  Arvuti- ja internetioskuse parandamine laiendab osalenute võimalusi tööturul ja õpingutes. Ole Kaasas! projekti raames toimusid koolitused nii algajatele kui edasijõudnutele, lisaks tutvustati targa töö korraldamise võimalusi kodus ja kontoris ning loodi 35 Ole Kaasas! Arvutiklubi üle Eesti.Järjest enam era- ja avaliku sektori teenuseid kolib internetti ning uusi lahendusi, mis tõstavad meie elukvaliteeti, tuleb järjest juurde. Infotehnoloogiast on saanud ühiskonnaelus osalemisel asendamatu vahend ja prognooside kohaselt on viie aasta pärast 90% töökohtadest vajalik arvutioskus ja seda tegevusalast sõltumata.

2008. aasta sügisel oli Statistikaameti andmetel Eestis ca 300 000 inimest, kes internetti üldse ei kasutanud ning kes seetõttu on paljudest võimalustest ära lõigatud.

Vaata Maailma SA juhi Kristi Kivilo sõnul on tänaseks  internetikasutajate osakaalud kasvanud ja seda eriti vanemates vanuserühmades. „Näiteks kasvas vanuserühmas 45-54, kes on aktiivne ka tööturul, interneti kasutajate arv kahe aastaga pea 10% ja vanimas vanuserühmas 64-75 kasvas interneti kasutajate arv 11% võrra,“ selgitas Kristi Kivilo.

Peamisteks koolitusvormideks olid klassikoolitused, kus koolituse läbis 39 000 inimest ja mobiilne koolitusboks, kus sai uusi teadmisi 38 000 huvilist. Lisaks liikus mööda Eestimaad ringi e-buss, kus koolitati 1200 inimest ning avalike teenuste nõustamispunktide ja veebikoolituse kaudu täiendasid oma internetikasutusoskusi 21 800 eestimaalast. Koolitused ja nõustamised toimusid nii eesti kui vene keeles ja olid huvilistele tasuta.

Ole Kaasas! projekti raames algatati heategevuslik projekt Uus Algus!, mille käigus koguti ettevõtetelt kokku 420 arvutikomplekti, tehti need korda, komplekteeriti ning jagati erinevate organisatsioonide ja ühenduste kaudu, näiteks pensionäridele, paljulapselistele peredele, puuetega inimestele jt. Arvutite korrastamise talgupäevadel osales üle 70 vabatahtliku 25 asutusest ja ettevõttest.

Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT ja Elioni poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt, mille eesmärk anda kolme aastaga arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele. Koolitused viidi läbi EMT, Elioni, Swedbanki, SEB ja Microsoft Eesti toel ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.