Täna, 4. mail helises Tallinna Õpetajate Majas Ole Kaasas! tasuta arvuti- ja internetikoolituste esimese õppeaasta viimane koolikell. Ole Kaasas! projekt sai alguse 2009. aasta aprillikuus, koolitused algasid maikuus.

Tahame, et eesti areneks ja infotehnoloogia on üks arengu eeldusi. Seega on oluline, et iga inimene Eestis oleks kaasas teel infoühiskonda. Meie kohus on aidata neid, kes tunnevad ennast sellel teel ebakindlalt, lausus pidulikul koosviibimisel majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Ole Kaasas! Tasuta arvuti ja internetikoolituses lõi kaasa üle 300 koolitaja ja organisatsiooni. 12 kuuga nõustati ühtekokku 90 000 eestimaalast, kelle hulgast läbis Ole Kaasas! koolituse üle 54 000 inimese. Enim osales Ole Kaasas! koolitustel inimesi Tallinnas, kus õppis arvutit, internetti ja e-teenuseid kasutama 19 000 huvilist. Teine suurim koolituspiirkond oli Ida-Virumaa, kus koolitati ligi 7000 elanikku.

Rõõmustav, et niivõrd palju eestimaalasi sai innustust õppida arvutit ja internetti kasutama, kommenteeris projekti tulemusi Eesti Telekomi juhatuse esimees Valdo Kalm. Oleme ühe aastaga astunud pika sammu digitaalse lõhe vähendamiseks elanikkonna hulgas, mis on Ole Kaasas! projekti peamine eesmärk, lisas Kalm.

Ole Kaasas! Projekti raames toimusid paralleelselt viis erinevat arvuti ja interneti koolitusprojekti. Kõige populaarsemad olid seejuures klassikoolitused, kus osales 29 000 inimest. Nõustamispunktides ja koolitusboksides läbis koolituse üle 23 000 eestimaalase. Peamiselt maapiirkonnas liikunud koolitusbussis omandas uusi teadmisi arvuti ja e-teenuste alal ligi 1200 ning veebikeskkonnas 600 inimest. Koolitused toimusid üle Eesti Kärdlast Narvani ja Vasalemmast Vastseliinani.

Esimese õppeaastaga võib igati rahule jääda täitsime kõik endale seatud eesmärgid, võttis õppeaasta kokku Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Ain Järv. Saadud tagasiside näitab, et inimesed jäid koolitustega väga rahule. Tasuta interneti- ja arvutikoolitused on Eesti elanike seas hinnatud ning jätkuvalt oodatud ja loodame koolitustega ka peatselt jätkata.

Koolitusel käis igas vanuses inimesi - kooliõpilastest pensionärideni. Koolitused viidi läbi nii eesti kui ka vene keeles. Kõige populaarsemad olid Ole Kaasas! koolitused 50-64-aastaste naiste hulgas, selles vanuses koolitatuid oli üle 12 000. Kõige eakam koolitusel osaleja oli 95-aastane vanahärra.

Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT, Elioni ja Microlinki poolt 2009. aasta kevadel algatatud inimeste internetti kaasamise projekt, mille eesmärgiks on 3 aasta jooksul korraldada arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret.

Ole Kaasas! koolitusprojektide maksumus oli kokku üle 20 miljoni krooni, millest 15,5 miljonit krooni tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist infoühiskonna edendamise meetme raames. Lisaks EMTle, Elionile ja Microlinkile toetasid koolitusi ka Swedbank ja SEB. Koolitusi viisid läbi BCS Koolitus ja IT Koolitus.

Fotod: http://www.vaatamaailma.ee/album/main.php?g2_itemId=325