Ole Kaasas! projekti raames on valminud ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamist õpetav veebikoolitus www.olekaasas.ee/veebikoolitus, kus kõik kuitahes suure varasema kogemusega arvutikasutajad saavad lihtsate nõuannete abil õppida tundma ID-rakendusi ja andma digiallkirja.

Vaata Maailma SA poolt Ole Kaasas! veebikoolituse projekti juhtiva Hannes Lehemetsa sõnul on vajadus sellise koolituse järele väga suur, kuna üha enam riigi- ja eraettevõtete teenuseid on kolinud internetti, kus isiku tuvastamine ja toimingute tegemine käib ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

“Selleks, et ükski inimene ei jääks ebapiisavate oskuste tõttu nendest arengutest maha, olemegi loonud lihtsa veebikoolituse, mille abil saavad kõik iseseisvalt endale sobival ajal, kohas ja tempos omandada ID-rakenduste kasutamiseks vajalikud teadmised ja oskused,” selgitab Lehemets.

Veebikoolitus sobib hästi neile inimestele, kes kasutavad kodus või tööl arvutit, kuid ei ole seni ID-rakendustega lähemat tutvust teinud. Samuti neile, kes elavad piirkondades, kus Ole Kaasas! klassikoolitusi ei toimu, või kellel on liikumisraskused. Veebikoolitus annab nõu ka neile, kes soovivad oma klassikoolitustel omandatud teadmisi täiendada.

Veebikoolitus koosneb kuuest moodulist, mida on võimalik läbida etteantud järjekorras või ükshaaval vastavalt sellele, milline teema inimesele ID-rakenduste kasutamisel huvi pakub.

Veebikoolitus annab lihtsaid õpetusi selle kohta, kuidas seadistada arvuti ja laadida alla tarkvara ID-kaardi kasutamiseks, kuidas kontrollida sertifikaatide kehtivust, neid ise aktiveerida, vahetada PIN-koode, milliseid e-teenuseid ja kuidas on võimalik ID-kaardi või Mobiil-IDga kasutada ning kuidas dokumente digiallkirjastada. Õppida saab ka Mobiil-ID aktiveerimist ja kasutamist. Veebikoolituse käigus saab kõiki tegevusi juhendiga paralleelselt ka praktiliselt läbi teha ning koolituse lõpus on võimalik digitaalselt allkirjastada tunnistus koolituse läbimise kohta.

Ole Kaasas! veebikoolitus on avatud nii eesti- kui ka venekeelsena, lisaks kirjaliku teksti lugemisele on võimalik juhendeid ka kuulata, mistõttu sobib veebikoolitus hästi nägemisraskustega inimestele. E-õppe materjalid saab soovi korral ka välja trükkida.

Ole Kaasas! veebikoolituse projekti teostavad IT Koolitus ja BCS Koolitus. Veebikoolitus on üks osa Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT, Elioni ja Microlinki poolt algatatud inimeste internetti kaasamise projektist Ole Kaasas!, mille eesmärk on korraldada arvutialane alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama täiendavalt 50 000 peret järgneva 3 aasta jooksul. Koolitusprojekte kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond infoühiskonna edendamise meetme raames ligi 15,5 miljoni krooniga.