NutiLabori projekt esitati statuudi Üldhariduse sõber nominendiks, mille väljakuulutamine toimub 5.oktoobril 2013 Aasta Õpetaja galal, Vanemuises.

Sel aastal  liideti üheks auhinnagalaks  kolm varasemat tunnustusüritust: „Eestimaa õpib ja tänab“, „Aasta Õpetaja“ ning rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edu saavutanud õppurite ning nende juhendajate  vastuvõtt.
Tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab“ töötati välja 2010. aastal Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu“ raames. Programmi elluviija on SA Innove. Aasta Õpetajate valimist on aastaid korraldanud Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit,  maavalitsused ja linnavalitsused. Valimise eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ning isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu. Haridus- ja Teadusministeerium on aastaid korraldanud ka ministri vastuvõttu rahvusvahelistel õpilasvõistlustel edukalt osalenud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppuritele ning nende juhendajatele.
Kandidaate ühendatud konkursile said esitada kõik inimesed kuni 1. juunini 2013 a. Esialgse valiku ligi 700 kandidaadist tegid maakondade komisjonid. Lõplikud otsused tegi üleriigiline komisjon 5. juulil 2013. Komisjon valis välja iga statuudi kolm nominenti, auhinnagalal kuulutatakse iga statuudi võitja.

Sihtasutus Innove