PRESSITEADE, 5.10.2012

Täna, 5. oktoobril 2012 käivitub infotehnoloogia huviringide projekt NutiLabor, mille raames saavad enam kui 500 kooliõpilast õppida robootikat ja programmeerimist ning mobiilirakenduste ja veebilehtede loomist. Üle Eesti alustab tegevust 36 huviringi, need toimuvad eesti, vene ja üks ka seto keeles ning üks on mõeldud kuulmispuudega lastele. NutiLaborit rahastavad 90 000 euroga EMT, Elion ja Microsoft Eesti, projekti eestvedaja on Vaata Maailma SA.

„Kuna enamik laste ja noorte huviringe on seotud kunsti, spordi, laulu ja tantsuga, siis teatud mõttes see ka suunab emade-isade ja laste valikuid. Kui teaduse ja tehnika huviga lastele huviringe või muid tegevusi ei pakuta, võib ühel hetkel nende huvi kaduda. Meie eesmärk on anda õpilastele aimu, mida infotehnoloogia üldse tähendab ning milliseid võimalusi see võib pakkuda. Pikemas plaanis soovime algatusega kasvatada IT erialade populaarsust ning vähendada Eestis valitsevat IT-spetsialistide põuda,“ selgitas Vaata Maailma SA nõukogu esimees Enn Saar. „Loomulikult esimene samm veel mägesid ei liiguta, aga positiivse tõuke annab kindlasti. Ootame põnevusega, kuidas huviringid täituma hakkavad ning millised on nii laste, nende emade-isade ja huviringide juhendajate muljed,“ lisas Saar.

Oktoobris 2012 alustab üle Eesti tegevust 36 NutiLabori infotehnoloogia huviringi, kelle töö vältab kogu 2012/2013 õppeaasta ehk pea 8 kuud. Huviringid on mõeldud 10-19-aastastele õpilastele ning jagunevad üsna võrdselt põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vahel.
Huviringides saavad enam kui 500 õpilast end arendada mitmel erineval infotehnoloogia alal - ligi pool huviringidest keskendub robootikale, suurem hulk tegeleb ka mobiilirakenduste ja veebilehtede loomisega ning programmeerimisega, üksikud huviringid tegelevad spetsiifilisemate valdkondadega nagu 3D-modelleerimine, loodus- ja täppisteadus üldisemalt, elektroonika ja arvutiehitus.

Huviringid tegutsevad koolides ja noortekeskustes üle Eesti, lapsi õpetatakse nii eesti, vene kui ka seto keeles ning üks ring on mõeldud kuulmispuudega lastele.

Projekti rahastavad 90 000 euroga EMT, Elion ja Microsoft Eesti, projekti eestvedaja on Vaata Maailma SA.

Huviringide leidmiseks korraldati konkurss, kuhu esitati 87 huviringi loomise taotlust summas 383 300 eurot. 36 alustava huviringi valikukriteeriumiteks olid huviringi tegevuse vastavus konkursi eesmärgile, õppekava või plaanitavad tegevused, sihtrühm ja selle suurus ning õpetaja valmidus olla tulevikus mentoriks teistele käivituvatele infotehnoloogia huviringidele.

Vaata Maailma SA kutsusid 2001. aastal ellu kümme Eesti juhtivat ettevõtet eesmärgiga oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning toetada infotehnoloogiaalase hariduse andmist, tõstes sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele arvuti algõppe korraldamine 2002-2004 aastal, eKooli keskkonna käivitamine, 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine, Arvutikaitse 2009 projektis ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise populariseerimine ning 2009-2011 aastal Ole Kaasas! projekti raames 100 000-le eestimaalasele arvuti- ja internetiõppe korraldamine.

NutiLabor arvudes:
• 87 taotlust summas 383 300 eurot
• 36 huviringi hakkab tegutsema
• 2012/2013 õppeaasta jooksul ehk kokku umbes 8 kuud
• 500 õpilast saavad huviringides osaleda
• 3 keeles – 28 eesti, 6 vene, 1 seto, lisaks ka 1 kuulmispuudega lastele mõeldud huviring
• 10-19-aastastele õpilastele
• Huviringide teemad - 17 robootika; 7 mobiilirakenduste, 4 veebilehtede loomise, 3 programmeerimise, 2 3D-modelleerimise, 1 loodus- ja täppisteaduse, 1 elektroonika ja 1 arvutiehituse huviring
• Huviringide asukohad – 6 Tallinnas, 5 Tartus, 4 Ida-Virumaal, 3 Järvamaal, 3 Pärnumaal, 3 Võrumaal, 2 Harjumaal, 2 Saaremaal, 2 Viljandimaal, 1 Hiiumaal, 1 Jõgevamaal, 1 Läänemaal, 1 Lääne-Virumaal, 1 Põltsamaal, 1 Valgamaal.
• 90 000 euroga rahastavad projekti EMT, Elion ja Microsoft Eesti, projekti eestvedaja Vaata Maailma SA.

Lisainfo:
Enn Saar
Vaata Maailma SA nõukogu esimees, ITL juhatuse liige, Elioni arendusjuht
enn.saar@elion.ee
502 8925
www.nutilabor.ee