Täna, 11. augustil 2014 avab Kääriku Spordikeskuses uksed NutiLaager, kus 40 last veedavad 5 päeva programmeerides. Osalejad on vanuses 9-14-aastat ning neist 12 on tüdrukud. Laagris on koos nii lapsed, kes on varem programmeerimisega tegelenud kui ka need, kes seda maailma alles avastavad.


“Programmeerimine on üks osa digitaalsest kirjaoskusest,” kommenteeris laagrit Vaata Maailma sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. “Selline laager annab lastele võimaluse mänguliselt oma IT-oskusi lihvida” lisas ta.


Programmeerimist õpetatakse programmeerimiskeele Scratch abil, mis sobib hästi lastele ja noortele. Lisaks proovitakse, kuidas käib mobiiliäppide programmeerimine. Samuti viiakse läbi eraldi robootika-valdkonna tunnid. Lapsed saavad laagris ise LEGO Sumo-robotit ehitada. Selliste robotite ehitamiseks ja juhtimiseks korraldatakse nii Eesti tasemel kui ka rahvusvahelisi võistlusi, kus eesmärk on teise roboti väljalükkamine spetsiaalsest ringikujulisest alast. NutiLaagrisse tulevad külla ka juba kogenud noored robootikud, kes näitavad, kuidas nad valmistuvad rahvusvahelisteks robootikavõistlusteks.


Laagris tutvustakse ka programmi Kodu Game Lab, kus lapsed saavad ise luua arvutimängu maailma, kasutades selleks visuaalset programmeerimiskeelt.


NutiLaagris juhendavad lapsi oma valdkonna fännid, kellel on varasem laste ja noortega töötamise kogemus. Lisaks IT-tegevustele jääb laagris piisavalt aega ka sportlikeks tegevusteks ja suhtlemisoskuste arendamiseks.


NutiLaager on üks Euroopa Kodeerimisnädala (EU Code Week) poolt tunnustatud üritustest. Euroopa Kodeerimisnädal toimub 11.-17. oktoobrini 2014. Kodeerimisnädala eesmärk on koondada tähelepanu programmeerimisele ning õppida programmeerimist ja sellega seotud oskusi.


NutiLaagri suursponsorid on Microsoft, EMT/Elion, Swedbank ning Hasartmängumaksu Nõukogu. NutiLaager on osa suuremast projektist, mille raames viiakse näiteks sügis-talvisel perioodil läbi ööbimiseta IT-valdkonna linnalaagreid ning ühepäevaseid töötubasid.


Projekt on osa Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) IKT-valdkonna ja e-oskuste olulisuse populariseerimise projektist “Kõik on IT” ning tegevuste elluviimist toetab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus IKTP programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist. NutiLaagri läbiviimist korraldab Vaata Maailma sihtasutus koostöös MTÜ Robootikaga.


Lisainfo: www.nutilabor.ee/nutilaager


Kontakt:
Rica Williams
Vaata Maailma SA
kommunikatsioonijuht
skype: cosmicri
6027376
rica@vaatamaailma.ee
www.vaatamaailma.ee

On 11th of August 2014 the SmartCamp opens its doors in Southern Estonia where 40 children will spend 5 days programming. Participants are aged between 9-14 and 12 of them are girls. The camp is designed for children who have previously been involved in programming as well as for those who are starting to discover the IT-world.


"Programming is one part of digital literacy," said CEO of Look@World Foundation, Kristi Kivilo. "This camp gives children the opportunity to playfully develop their IT skills," she added.


In the camp programming is taught by using the Scratch programming language, which is well suited for children and young people. Participants also learn how to program mobile apps. In the camp there are also separate robotics lessons where kids can build a LEGO Sumo bot. Also young experienced robotics-fans visit the SmartCamp and showcase their skills and talk about how they prepare for high-level international robotics competitions.

As part of the curriculum the participants can create their own computergame using the Kodu Game Lab program that uses a simple visual programming language.


The mentors in the SmartCamp are fans of their field and have previous experience in working with children and young people. In addition to IT-related activities there will be plenty of time for sports activities and teamwork.

SmartCamp is also part of the European Code Week that takes place on 11-17th of October. The goal of the Code Week project is to focus on programming and how to teach programming and other related ICT-skills.

The main sponsor for the SmartCamp is Microsoft, EMT/Elion and Swedbank The SmartCamp is part of a larger project which involves also urban camps and 1-day workshops that take place in autumn-winter.

The project is part of the Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (ITL) project “Everything is IT" and the implementation of activities are supported by the The Information Technology Foundation for Education (HITSA) via the European Regional Development Fund. The Council Of Gambling Tax is also supporting the camp.

SmartCamp is carried out in collaboration with NGO Robootika and Look@World Foundation.


Additional info:


Rica Williams
Communication Manager
rica@vaatamaailma.ee
skype: cosmicri