Teisipäeval, 13. mail ületas kehtivate Eesti ID-kaartide arv esmakordselt miljoni piiri. Elektooniliselt on oma isikutunnistust e-teenustesse sisselogimiseks kasutanud üle 108 000 inimese ning digitaalallkirja on andnud üle 90 000 inimese.

13. maiks oli Eesti ID-kaardiga antud ligi 5 miljonit digitaalallkirja ning sisenetud erinevatesse e-teenustesse kokku peaaegu 9 miljonil korral.

“ID-kaardi elektrooniline kasutamine on viimastel aastatel aktiivselt suurenenud - inimesed teadvustavad endale üha enam internetis valitsevaid ohtusid ning mõistavad, et ID-kaart ja Mobiil-ID on lihtsaimad ja mugavaimad enesekaitsevahendid internetis,â€? ütles Vaata Maailma Sihtasutuse nõukogu esimees Andres Käärik.

ID-kaartide ehk isikutunnistuste väljastamist alustati 2002. aastal. ID-kaart on kohustuslik isikut tõendav dokument kõigile Eesti kodanikele alates 15. eluaastast ning kõigile püsivalt Eestis elavatele välismaalastele alates 1. eluaastast. ID-kaardiga on turvaline ja mugav kasutada mitmesuguseid e-teenuseid, nt internetipanku, eKooli, Riigiportaali eesti.ee, e-teenindusi jms. Samuti saab ID-kaardiga anda omakäelise allkirjaga võrdväärset digitaalallkirja.

Arvutikaitse 2009 on Vaata Maailma Sihtasutuse projekt, mille eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust arvuti- ja internetiturvalisusest ning soodustada ID-kaardi ja Mobiil-ID kui lihtsaimate enesekaitsevahendite kasutuselevõttu elektroonilistes toimingutes.

Arvutikaitse 2009 algse koostöölepingu sõlmisid 2006. aasta mais Hansapank, SEB, EMT, Elion ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riigi esindajana. Tänaseks on koostöölepinguga veel liitunud Maksu- ja Tolliamet, eKool, Eesti Energia, Krediidipank, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Nordea pank, Sertifitseerimiskeskus, Tele 2, Sampo pank ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus.

ID-kaardi taotlemine on lihtne ja mugav. Selleks tuleb esitada taotlus koos vajalike dokumentidega Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (KMA), mille järel väljastatakse dokument 30 päeva jooksul pärast avalduse jõudmist KMA-sse. Soovikorral saab taotleda ID-kaardi väljastamist kiirkorras 5 tööpäeva jooksul. Lähem info ID-kaardi taotlemise kohta Kodakondsus- ja Migratsiooniameti veebilehelt www.pass.ee

ID-kaardi ja Mobiil-ID elektroonilise kasutamise kohta saab infot veebilehelt www.id.ee.