SA Vaata Maailma ja MTÜ Nuti-Võluri koolinoortele suunatud häkatoni e. loometalgute eesmärgiks oli Eesti noorte üld- ja digipädevuste arendamine ja  IT-alase teadlikkuse tõstmine. Lähtudes Euroopa kultuuripärandi aastast oli häkatoni eesmärgiks suunata õpilasi tutvuma Eesti rikka ja mitmekesise kultuuripärandiga, väärtustama selle eripära ning märkama kultuuripärandi rolli ühiskonnas laiemalt. Õpilaste ülesandeks oli leida nutikaid tehnoloogilisi või tarkvaralisi lahendusi ainelise kultuuripärandi väärtustamiseks ning vaimse kultuuripärandi edasikandmiseks. Ideede esitajad kutsuti osalema häkatoni laagrisse, mis toimus 20.-22. juunil Võrumaal Paganamaa metsade vahel. Laagri eesmärgiks oli IT vahendite abil oma nutikate ideede esitlemine.

Laagri esimesel päeval toimus matk Paganamaal, kus koos giidiga vaadati üle Vanapagana jäljehauad, seigeldi legendide rajal ja korraks kiigati ka Lätimaale. Matkaraja ääres olevad maasikad rõõmustasid lapsi ning kosutasid pikal teekonnal. Tagasi Krabi koolitarre jõudes ootasid meid ees Lauri Õunapuu ja Meelika Hainsoo, kes viisid läbi ööülikooli. Nad tutvustasid laagrilistele pille, rääkisid põnevaid jutte, vastasid laste küsimustele ning panid meid mõtlema oma juurtele. Õhtust ei puudunud ka laulu-tantsu-mängud, mis tekitasid elevust ja panid silmad särama.

Laagri teine päev oli töisem. Lapsed pidid oma ideed plakatitele kujundama, seejärel looma kodulehe, mobiiliäpi ja video. Esimeses töötoas aitasid Janeli Virnas ja Kaarel Kõvatu lastel oma ideed sõnastada ja plakatile vormida. Plakati tegemisel kasutati kõikvõimalikke meisterdusvahendeid ja tuli lasta oma loovusel lennata. Järgmistes töötubades valmis koduleht Google Site rakenduse ning mobiiliäpp Thunkable rakenduse abil. Töötubasid viisid läbi Jaana Kõvatu ja Riin Saadjärv. Filmi töötoas põimiti mitme meeskonna ideed üheks tervikuks. Töötoas jagati ära rollid ning filmimiseks kasutati tahvelarvuteid.  Töötuba viisid läbi Eik Tammemäe, Katre Vokk ja Martin Mark. Teine päev lõppes diskoga, mängude ja kiikumisega, et puhata nutiseadmetest ja liikuda. Diskot viis läbi Rõugest pärit noor helitehnik Joosep Kurm.

Kolmandal päeval esitasid noored laagrilised oma ideid, plakateid, kodulehti, äppe ning videosid. Sel ajal, kui kohtunikud tegid tähtsaid otsuseid, esines laagrilistele Rolf Roosalu, keda saatis kitarril Indrek Hunt. Seejärel tunnustati silmapaistvamaid meeskondi ning lõpetuseks söödi torti.

Auhindadega pärjati järgmisi kategooriaid ja meeskondi:

Kõige realistlikum idee. Meeskond “Rõuge” (Joonatan Tähe Jürise, Mattias Päiv Jürise, Richard Loog, Karl Pärtel Arvi). Meeskond, kes tuletas meelde, kui töökad on eestlased läbi ajaloo olnud. Nende lahendusega saame VR mängu mängides õppida tegema vanaaja töid - niitma vikatiga, pügama lambaid jne

Kõige nutikam idee. Meeskond “Mängida on lahe” (Karolin Niido, Viktoria Misnik, Pille-Riin Kaurson). Noored saavad koos teha midagi lahedat olemata seejuures kogu aeg nutiseadmes. Meeskonna ideeks on üles seada parkidesse ekraanid, kust noored saavad õppida vanaaja mänge, nt kummikeksu mängu. Lisaks on olemas ka äpp, mille abil nad saavad mängimisest ise video teha ja teistega jagada. Nende lahenduse aitab kaasa ka noorte aktiivsemale liikumisele.

Suurepärase meeskonnatöö auhind. Meeskond “Kärgula tiim” (Lenna Leelo Asi, Henn Rahman, Joonas Soon, Madli Soon). Meeskond, kes tegi mängu võrukeelsete sõnade äraarvamisele. Kõik meeskonnaliikmed olid kaasatud ning kogu meeskond tegutses tulemuse nimel. Väga kokkuhoidev ja üksteisega arvestav nelik.

Juhendajate lemmikmeeskond. Meeskond “Fantastiline nelik” (Carolin Ambos, Aive Paas). Läbi kõikide töötubade jäid nad silma innustunud töösse suhtumisega ning kõigi osalejatega hea koostöö tegemise poolest. Rakendasid ja jagasid teistega FIRST LEGO League põhiväärtusi väljaspool nimetatud võistlust. Nende ideeks on luua värviraamat, mille abil saab õppida rahvariiete mustreid.

Suurepärane esitlus. Meeskond “Viikingid” (Mattias Kuklane, Rasmus Järvpõld, Lasse Janson). Poisid tundsid hästi esitletavat teemat ja suhtusid oma ideesse kirega. Nende esitlus oli hästi ette valmistatud, mitmekülgne ja informatiivne. Tekitas huvi teema vastu. Nende lahenduse abil saame õppida Rõuge linnuse ja asula kohta.

Meeskondade lemmik. Meeskond “Vikerkaar” (Anna Latõševa, Katerina Manuilova, David Lapidus). Meeskond võlus meid kõiki väga põhjaliku töö ning suurepärase esitlusega, mida tehti lausa lühinäidendi vormis. Nende lahenduse abil saame õppida ajalugu ja liikuda ringi ajas ja kohtades.

Eriauhind. Meeskond “Estonia” (Denis Latõšev, Anton Karpenko). 1. klassi poisid, kelle esitlus oli julge, mitmekeelne, kostüümides ning haaras kaasa publiku. Väga hea meeskonnatöö ja põhjalikkus töötubades osaledes. Nende lahenduse abil saame õppida tundma Tallinna vanalinna.

Rõuge valla esindaja lemmik (Katre Palo). Meeskond “Tagaruum” (Brent Piigli, Marko Pallo, Hannes Jukk, Ragnar Mäeuibo). Idee aitab meil tutvuda Eesti kultuuripärandiga hästi mänguliselt. Selles on Pokemoni mängu juuri ja neid pühapaiku, kuhu nad meid juhatavad, leidub ka Võrumaal. Hea teejuht peredele ja turistidele tutvumaks Eesti iidse kultuuriga.


Laagris osales 45 õpilast Tallinnast, Rakkest ja mitmest Võrumaa piirkonnast. Laagri olulisteks märksõnadeks olid loomingulisus, koostöö tegemine ning IT vahendite abil oma ideede esitlemine. Vahendid ja rakendused, mida kasutati, on õpilastele kättesaadavad ka hiljem ning on lootust, et nad kasutavad õpitut ka edaspidi oma elus.

Suur tänu juhendajatele Leelo Ambosele, Rain Sirelile, Ene Kärjele, Maali Kahuskile, Anželina Latõševale, lapsevanematele Jan Rahmanile, Eveli Kuklasele, Andres Järvpõllule.


Koolinoorte häkatoni toimumist toetas SA Vaata Maailma, Microsoft, Telia, Swedbank, HITSA ProgeTiigri programm. Ürituse korraldas MTÜ Nuti-Võlur koosseisus Triinu Grossmann, Jaana Kõvatu, Egle Kõva.