Vaata Maailma Sihtasutus (Nutilabor) koostöös MTÜ Robootikaga koolitab taas huvilisi, kes soovivad luua ning juhendada IT-alaseid huviringe. Esimene koolitus toimus 14.–15. oktoobril Tallinnas ning järgmine viiakse 10.–11. novembril läbi Tartus.

Koolituste sihtrühmaks on inimesed, kes on huvitatud IT-alaste huviringide juhendamisest, kuid ei ole tegevad õpetajatena - lapsevanemad, noorsootöötajad, IT-tudengid jne. Koolituste eesmärgiks on edendada IT-alast huvitegevust ning tõsta noorte IT-teadlikkust läbi uute huviringide avamise. Osavõtjad saavad huvitavate töötubade käigus nii praktilisi oskusi kui teadmisi ja nõu huviringide korralduslike küsimuste kohta.

Koolituse kahe päeva jooksul räägitakse, kuidas IT-alast huviringi avada, puudutatakse selle läbiviimise metoodikat ja juhendamise põhitõdesid. Samuti uuritakse, kuidas tekitada lastes huvi IT-vastu ning kuidas nende oskusi arendada. Koolituse praktiline pool sisaldab “hands-on” programmeerimist, LEGO robootikat ja äppide tegemist.

“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad”, selgitas IT-huviringe NutiLabor korraldava Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. Samuti lisast ta, et huvi koolituse vastu on olnud suur: “Tallinna gruppi oli soovijad rohkem kui meil oli kohti pakkuda, Tartu omale leidu veel mõni vaba koht. Piirkondades, kus huvi on väga suur, kaalume lisakoolituse tegemist.”

2017. aastal on sarnaseid koolitusi plaanis läbi viia ka Pärnus, Saaremaal, Haapsalus, Jõhvis, Paides, Rakveres.

Koolituse korraldab Vaata Maailma SA (NutiLabor) koostöös MTÜ Robootikaga, kes viisid eelmisel aastal läbi koolituse pilootprojekti. 40% eelmise aasta koolitusel osalejatest oli projekti lõppemise ajaks IT-alase huviringi juba loonud või oli seda parajasti käivitamas. SA Vaata Maailma on rohkem kui 4-aastane kogemus IT-alase huvitegevuse edendamise vallas ning MTÜ Robootikal on samuti ette näidata aastate pikkune kogemus nii laste juhendamisel kui täiskasvanute koolitamisel robootika alal.

Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.