19.märtsil 2013 esitleti Eesti esimest robootikaraamatut „Robootika – see on ju imelihtne!“. Raamatu autor on Leivo Sepp, kes kogus raamatu materjali oma praktilisest kogemusest, juhtides üht Eesti edukaimat NutiLabori robootikaringi.19.märtsil esitleti Eesti esimest robootikaraamatut „Robootika – see on ju imelihtne!“. Raamatu autor on Leivo Sepp, kes kogus raamatu materjali oma praktilisest kogemusest, juhtides üht Eesti edukaimat Nutilabori robootikaringi.
  

„Robootika – see on imelihtne!“ on mõeldud alates vanusest 12-13 a. ja vanematele ning sisaldab praktilisi juhendeid LEGO-robotite programmeerimiseks C-keeles. Autori sõnul sai raamatu idee tõuke Tiigrihüppe ProgeTiigri programmi jaoks materjalide valmistamisest, millest edasi hakkas hargnema mõte robootikateadmised täiendatud ja süstematiseeritud kujul raamatuna välja anda.
 

Esitlusel vestlesid robootikast, tehnoloogia huviharidusest ja uuest raamatust autor Leivo Sepp ning Kristiine Gümnaasiumi Nutilabori juhendaja Lauri Vilibert. Avasõnad teemal, miks noored peaksid tähtsustama matemaatika ja loodusteaduste õppimist, lausus Microsoft Baltic tegevjuht Rain Laane. Robotitega lõid meeleolu noored robootikud Robootika.COM Nutilaborist.
 

Eesti Vabariigi President on tunnustanud Nutilabori projekti ning IKT valdkonna eestkõnelejana andnud raamatu saatesõnas edasi mõtted ja seisukohad Eesti noorte haridusalastest arengusuundadest: ”Targem Eesti vajab loovalt mõtlevaid noori, kes huvituvad robootikast ja tahavad seda tulevikus õppida. Mida rohkem on selliseid noori, seda edukam on meie riik ning kindlam Eesti tulevik.“

Nutilabori projekti algatasid eelmisel aastal EMT, Elion, Microsoft ja Vaata Maailma Sihtasutus eesmärgiga edendada tehnoloogia huviharidust Eestis. Nutilabori projekt käivitas 36 tehnoloogia huviringi üle kogu Eesti ning projekti üheks väljundiks oli ka vajalike õppematerjalide loomine tehnoloogia huviringidele. Ühe olulise õppematerjalina toetati ka robootikaraamatu väljaandmist. Leivo ise ütleb, et kui sa oled valmis ehitanud roboti siis selle raamatu abil saad oma robotile elu sisse puhuda ja selle liikuma panna.

Vaadake pilte raamatuesitlusest siin.

„Robootika – see on imelihtne!“ on mõeldud alates vanusest 12-13 a. ja vanematele ning sisaldab praktilisi juhendeid LEGO-robotite programmeerimiseks C-keeles. Autori sõnul sai raamatu idee tõuke Tiigrihüppe ProgeTiigri programmi jaoks materjalide valmistamisest, millest edasi hakkas hargnema mõte robootikateadmised täiendatud ja süstematiseeritud kujul raamatuna välja anda.

Esitlusel vestlesid robootikast, tehnoloogia huviharidusest ja uuest raamatust autor Leivo Sepp ning Kristiine Gümnaasiumi NutiLabori juhendaja Lauri Vilibert. Avasõnad teemal, miks noored peaksid tähtsustama matemaatika ja loodusteaduste õppimist, lausus Microsoft Baltic tegevjuht Rain Laane. Robotitega lõid meeleolu noored robootikud Robootika.COM NutiLaborist.

Eesti Vabariigi President on tunnustanud NutiLabori projekti ning IKT valdkonna eestkõnelejana andnud raamatu saatesõnas edasi mõtted ja seisukohad Eesti noorte haridusalastest arengusuundadest: ”Targem Eesti vajab loovalt mõtlevaid noori, kes huvituvad robootikast ja tahavad seda tulevikus õppida. Mida rohkem on selliseid noori, seda edukam on meie riik ning kindlam Eesti tulevik.“

NutiLabori projekti algatasid 2012 aastal EMT, Elion, Microsoft ja Vaata Maailma SA eesmärgiga edendada tehnoloogia huviharidust Eestis. NutiLabori projekt käivitas 2012/2013 õppeaastal 36 tehnoloogia huviringi üle kogu Eesti ning projekti üheks väljundiks oli ka vajalike õppematerjalide loomine tehnoloogia huviringidele. Ühe olulise õppematerjalina toetati ka robootikaraamatu väljaandmist. Leivo ise ütleb, et kui sa oled valmis ehitanud roboti, siis selle raamatu abil saad oma robotile elu sisse puhuda ja selle liikuma panna.

Vaadake pilte raamatuesitlusest siin.