Pressiteade
EMT, Elion ja Microsoft Eesti toetavad järgmisel õppeaastal Vaata Maailma Sihtasutuse eestvedamisel infotehnoloogia huviringide loomist 90 000 euroga. Huviringide eesmärgiks pikas perspektiivis on suurendada noorte huvi infotehnoloogia erialade vastu, tuues seeläbi pealekasvu töötajate nappuses vaevlevale info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorile.

Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo põhjendab projekti algatamist järgnevalt: „Eesti kooliõpilaste huviringide statistikat vaadates näeme, et huvikeskustes ja koolide juures tegutsevad valdavalt kunstiringid, sporditreeningud ja laulukoorid, mis on kahtlemata vajalikud, kuid näiteks tehnoloogiahuvilisel noorel on oma huvi realiseerimiseks väga vähe võimalusi. Nii võib juhtuda, et ta leiab endale kergemini kättesaadava hobitegevuse ning huvi tehnoloogia vastu raugeb.“

Microsofti Balti regiooni juht Rain Laane toob välja: „Arvutid on tänaseks kättesaadavad kõigile, aga noored ei teadvusta, et arvuti on enamat kui mänguasi. Huviringist saab praktilise kogemuse, kuidas teostada põnevaid ja kasulikke infotehnoloogilisi projekte. Oma töö tulemuste nägemine aitab loodetavasti suurema hulga õpilasi panna huvituma reaalteadustest,“ selgitab Laane projekti rahastamist.

Ka tehnoloogia huviringide projekti üks initsiaatoritest, EMT juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja vajaduse muuta tehnoloogia huviharidus kergemini kättesaadavaks. „Tehnoloogia huviringi algatamine on koolile või huvikeskusele paraku kulukam kui laulukoori või kunstiringi tegevus, kuna eeldab erinevate vahendite ja arvutite olemasolu,“ märkis Kalm. „Meie toetuse eesmärk on aidata sellest esimesest barjäärist üle saada.“

Projekti raames saavad 2012.-2013. õppeaasta jooksul toetust kuni 20 huviringi, milles keskendutakse arvuti- ja tehnikaehitusele, veebilehtede loomisele, veebidisainile, programmeerimisele ja mobiilsete rakenduste loomisele.
Rohkem infot konkursi kohta ning toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on saadaval Vaata Maailma Sihtasutuse kodulehel. Sihtasutusele on võimalik taotlusi rahastuse saamiseks esitada kuni 31. augustini.

Lisainformatsioon:

Kristel Aija
Vaata Maailma SA
+372 56 642 216
kristel@vaatamaailma.ee
http://www.vaatamaailma.ee