Vaata Maailma SA hea koostööpartner ITL edastab teate:Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit teeb koostööd ettevõtete ja IT erialade tudengitega, et tõsta 8. – 12. klassi koolilaste teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast ning anda neile nõu karjäärivalikul. Koos korraldatakse üritusi, kus tutvustatakse võimalusi minna tulevikus õppima IT-erialasid, vastatakse õpilaste küsimustele ning kummutatakse hirme ja müüte, mis õpilastel reaalainete ees tihti on.


Soovime pakkuda koolidele võimalust, kutsuda meid TASUTA enda kooli läbi viima aktiivmeetoditel põhinevat teavitusüritust kestvusega kuni kaks koolitundi (antud programm sobib täiendama reaalainete tunde, karjääripäevi, klassijuhataja tundi jne).


Programm jaguneb kaheks osaks:

1. IT ettevõtte esindaja ja tudengite etteaste

Antud osa raames räägib noortele IT ettevõtja oma tööst, tegemistest ja tutvustab võimalikke IT-ga seotud ameteid ning vastab noorte küsimustele. Tudengite eesmärk on tutvustada IKT-alase hariduse omandamise võimalusi, erinevaid koole ja erialasid.

Selle kaudu tahame ümber lükata müüte, et IKT tähendab vaid programmeerimist, on igav, raske või tüütu.

2. 10-15 minutilised töötoad

Töötubades saavad õpilased aktiivselt ise praktilistes tegevustes kaasa lüüa ja omandada huvitavaid ja vajalikke teadmisi ning oskusi. Töötubade arv oleneb õpilaste hulgast. Siin on mõned näited võimalikest töötubadest: kuidas teha mobiilirakendust?, kuidas googeldada nagu professionaal?, kuidas juhtida robotit?, kuidas kaitsta ennast sotsiaalmeediavõrgustikes? ja palju muud.

IKT sektor on suure tööjõuvajadusega ning sellest tulenevalt on iga otsus seda ala õppima minna sektorile ülitähtis. Sellest tulenevalt on IKT valdkonna ettevõtjad ja eriala õpetavad koolid otsustanud läbi viia koolikülastusi, mille kaudu saab informatsiooni anda otse noortele.


Kui Teie koolipere on antud teavitusüritusest huvitatud, siis palun võtke ühendust Hedi Uustalu (e-post:hedi.uustalu@gmail.com, tel: + 372 56 913 426)Kõik on IT!


Doris Põld

ITL projektijuht


+372 511 44 11


Vaata Maailma SA hea koostööpartner ITL edastab teate:Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit teeb koostööd  ettevõtete ja tudengitega, et tõsta 8. – 12. klassi koolilaste teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast ning anda neile nõu karjäärivalikul, tutvustades võimalusi minna tulevikus õppima IT-erialasid, vastates nende küsimustele ning kummutades hirme ja müüte, mis õpilastel reaalainete ees tihti on.


Soovime pakkuda koolidele võimalust, kutsuda meid TASUTA enda kooli läbi viima aktiivmeetoditel põhinevat teavitusüritust kestvusega kuni kaks koolitundi. (antud programm sobib täiendama reaalainete tunde, karjääripäevi, klassijuhataja tundi jne)


Programm jaguneb kaheks osaks:

1. . IT ettevõtte esindaja ja tudengite etteaste

Antud osa raames räägib noortele IT ettevõtja oma tööst, tegemistest ja tutvustab võimalikke IT-ga seotud ameteid.  Ning vastab noorte küsimustele. Tudengite eesmärk on tutvustada IKT-alase hariduse omandamise võimalusi, erinevaid koole ja erialasid.

Selle kaudu tahame ümber lükata müüte, et IKT tähendab vaid programmeerimist, on igav, raske või tüütu.

2. 10-15 minutilised töötoad (mille arv sõltub osalejate hulgast)

Töötubades õpilased saavad aktiivselt ise praktilistes tegevustes kaasa lüüa ja omandada huvitavaid ja vajalikke teadmisi ning oskusi. Töötubade arv oleneb õpilaste hulgast. Siin on mõned näited võimalikest variantidest: kuidas teha mobiilirakendust?, kuidas guugeldada nagu professionaal?, kuidas juhtida robotit?, kuidas kaitsta ennast sotsiaalmeediavõrgustikes? ja palju muud.

IKT sektor on suure tööjõuvajadusega ning sellest tulenevalt on iga otsus seda ala õppima minna sektorile ülitähtis. Sellest tulenevalt on IKT valdkonna ettevõtjad ja eriala õpetavad koolid otsustanud läbi viia koolikülastusi, mille kaudu saab informatsiooni anda otse noortele.


Kui Teie koolipere on antud teavitusüritusest huvitatud, siis palun võtke ühendust Hedi Uustalu (e-post:hedi.uustalu@gmail.com, tel: + 372 56 913 426)Kõik on IT!


Doris Põld

ITL projektijuht


+372 511 44 11