eskills_logo


Vaata Maailma SA osaleb partnerina kampaanias „E-oskused tööhõives 2014“. Euroopa Komisjon on valinud kampaaniat läbi viima DIGITALEUROPEʼi ja Euroopa Koolivõrgu (European Schoolnet).


Kampaania eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust tööalaste e-oskuste täiendamise vajadusest. Kampaania algatamise põhjuseks on üha kasvav nõudlus IKT(info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) oskustega töötajate järele, mis on rahuldamata vaatamata kõrgele töötuse tasemele Euroopas.

Kampaania näol on tegemist üleeuroopalise, mitut huvirühma liitva partnerlusega, mille eesmärgiks on vähendada puudujääki Euroopa elanike IKT-alastes oskustes ning aidata rakendada IKT potentsiaali tööhõive kujundamisel.

Kampaania põhirõhk on teadlikkuse tõstmisel haridusest, väljaõppest, töökohtadest ning teistest võimalustest, mis on kättesaadavad e-oskustega inimestele – inimestele, kes teavad, kuidas digitaaltehnoloogiat tõhusalt kasutada.

2014. aasta jooksul viiakse kampaaniat „E-oskused tööhõives“ läbi 30 Euroopa Liidu riigis*. Eestis on kampaania koordinaatoriks Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, kaasates ülikoole, ettevõtjaid ja teisi sihtgrupiga seotud mittetulundusühinguid.

Eestis on kampaania põhirõhk noorte seas teadlikkuse tõstmisel haridusest, väljaõppest, töökohtadest ning teistest võimalustest, mis on kättesaadavad e-oskustega inimestele – inimestele, kes teavad, kuidas digitaaltehnoloogiat tõhusalt kasutada. Selleks korraldatakse koostöös partneritega noortele erinevaid sündmuseid nagu IT ÖÖ 2014, tagasi kooli kampaania „Reaalainetega edukaks“ jne. Info erinevate tegevuste kohta hakkab üleval olema www.startit.ee.

E-oskused on vajalikud väikeste või keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, noortele inimestele ning tööturule siseneda soovivatele töötutele. Samuti on e-oskused üliolulised ettevõtetele, mis vajavad kõrgetasemelist tööjõudu. Kuna Euroopa võitleb pikaajalise majanduslangusega, on e-oskused majanduse jaluleaitamisel olulisemad kui kunagi varem. Heade e-oskustega inimesed mängivad keskset rolli uuendusliku ning konkurentsivõimelise Euroopa kujundamisel.

Täpsem info:
Doris Põld
Projektijuht
doris.pold@itl.ee

*Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Türgi, Suurbritannia.