"Kas teadsid, et Eesti on Euroopa Liidus juhtpositsioonil nii laste ja noorte internetikasutuses kui ka kõrge online-käitumise  riski poolest? Kas teadsid, et kõige sagedamini leiab küberkiusamine aset kiirsuhtlusportaalides ja sotsiaalvõrgustikes? Kas teadsid, et ka Sinu nutitelefoni on vaja turvata?". Selliste teemadega tegeletakse 10.-15. aastastele noortele mõeldud projektis "Päriselt ka või?!"

Nutitelefonid on võimsad seadmed, mis teevad paljud asjad lihtsaks ja mugavaks. Lemmiksarja vaatamine bussis, lemmikartisti muusika kuulamine, sõpradega suhtlemine jne on vaid mõned tegevused, mis tänu nutitelefonide võimalustele on meile täiesti tavapäraseks saanud. Lisaks positiivsetele võimalustele kätkevad nutitelefonid ka mõtlematu kasutamise tõttu endas ohte, mis võivad muuta meie elu hoopis keerulisemaks. Kõiki neid ohte on võimalik ennetada, kui sa mõistad, millised on ohud ja oskad kasutada ettevaatusabinõusid.

Põhilisteks riskideks on isiklike andmete (sh telefoninumbri, kodune aadress, kooli nimi) avalikustamine ja läbimõtlematu käitumine (kiusamine telefoni ja interneti teel, "naljakõned", pommiähvardused, piltide ja videote mõtlematu üleslaadimine jms). Üha enam muutub arvuti kõrval internetile juurdepääsuvahendiks nutitelefon. Seadmete võimaluste suurenemine (näiteks fotode  ja videote tegemise ja kohese internetti üleslaadimise võimalused) tekitab vajaduse  teadvustada  noortele ka mobiilikasutuse eetilisi norme ning võimaliku mõtlematu käitumise ohte.

Projekt on Vaata Maailma SA poolt ellukutsutud  ja Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav. Projekti käigus tõstetakse noorte, lapsevanemate ning õpetajate teadlikkust turvalisest mobiiltelefoni kasutamisest, internetikäitumisest ning võimalikest ohtudest sellega seoses. 5. augustist-  31. oktoobrini 2013 toimuvad üle Eesti arvukad tasuta nõustamised nii koolides, kaubanduskeskustes, noortekeskustes kui ka rahvarohketel üritustel. Kindlasti on nutikas tutvuda veebikeskkonnaga www.päriseltkavõi.ee, kust leiab rohkem infot, põnevaid auhinnamänge ja muud huvitavat.

Erinevates asukohtades paiknevates koolitusboksides on kõigil huvilistel võimalik läbida isiklik nõustamine tänapäeva ühiskonnas aina aktuaalsemaks muutuva probleemi vähendamiseks.  Nõustamisteenust pakutakse tasuta erinevates Eesti piirkondades nii eesti kui vene keeles. Nõustamisboksid liiguvad ringi 5. augustist-  31. oktoobrini 2013 ning nende liikumisgraafikuga on võimalik tutvuda projekti koduleheküljel.
Astu julgelt ligi!

Rohkem infot veebilehelt www.päriseltkavõi.ee

Vaata Maailma SA
Projektijuht
Triin Kütt
+372 58 55 00 30
triin@vaatamaailma.ee
EL_Regionaalareng_horisontaal

Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” "Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest" projekti Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse raames.Projekti abikõlbulikkuse periood 16.11.2012 - 15.11.2013.a.
Projekti SFOS kood: 3.5.0201.12-0162