“Netis sündinud” projekti sihtrühm on noored vanuses 12-16 eluaastat, kuid ühtlasi juhitakse ka õpetajate ja lapsevanemate tähelepanu sellele, et tänapäeval puudub piir virtuaalmaailma ja päriselu vahel. Niinimetatud netis sündinud põlvkonna mõistmiseks tuleb huvi tunda, missugune on noorte elu maailmas, kus näpuvajutuse kaugusel on kes ja mis tahes.

Teema avamiseks oleme valitud tavapärasest pisut teistsuguse viisi. Projektis räägitakse internetiohtudest teatri kaudu. Ka näidendi sünnilugu on ainulaadne – ainese oleme kogunud otse noortelt foorumteatri etenduste kaudu, kus noored rääkisid, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Lisaks tehti materjali kogumisel koostööd veebipolitseinike ja Lastekaitse Liiduga.