23.05.2006 allkirjastasid sihtasutuse Vaata Maailma peamised partnerid ning Eesti riigi esindajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler IT Kolledžis koostööleppe “Arvutikaitse 2009″ (pdf, 142 KB), mille eesmärk on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik. Koostööleppe alusel finantseerivad Vaata Maailma partnerid EMT, SEB, Elion ja Swedpank algatust “Arvutikaitse 2009″ järgmise kolme aasta jooksul kogumahus kuni 60 miljonit krooni.

Arvutikaitse 2009 koostöölepinguga on lisaks eelpool mainitud asutustele liitunud:

eKool
Krediidipank
Maksu- ja Tolliamet
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Nordea pank
Eesti Energia
Sertifitseerimiskeskus
Tele 2
Sampo pank
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Tallinna linn
Elisa

Lisainfot:

Sihtasutuse Vaata Maailma e-turbe projektijuhi Mart Parve sõnul saab algatuse põhiliste tegevuste hulgas olema info jagamine, kuidas interneti ohtusid adekvaatselt tajuda ja ennast nende eest kaitsta. „Samuti tutvustame arvutikasutajatele ID-kaarti kui lihtsaimat ja turvalisimat enesekaitsevahendit e-teenuste tarbimisel ning viime läbi teisi infoühiskonna turvalisust edendavaid tegevusi,” ütles Parve.

Koostööleppes Eesti riigi poolt osaleva partnerina aitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kaasa leppes sätestatud eesmärkide saavutamisele. “Peame tänast algatust väga oluliseks, sest turvalise interneti tagamiseks saame me kõik, ka üksikisiku tasandil, palju ära teha,” ütles ministeeriumi kantsler Marika Priske.

„ID-kaardi laialdane tutvustamine e-teenuste kasutamise kontekstis on oluline ka selleks, et kodanikel tekiks e-teenuste vastu usaldus ja nad ei pelgaks riigiga interneti vahendusel suhelda,“ lisas ta. Kantsler viitas ka vajadusele turvalise infoühiskonna loomiseks paremini ära kasutada Euroopa Liidu rahastamisvõimalusi.

“Küberkuritegevuse kandepind on kogu maailmas drastiliselt tõusnud,” kommenteeris Vaata Maailma algatust IT Kolledži õppejõud ja Eesti Informaatikanõukogu liige Linnar Viik. “Arvutikaitse 2009″edukast läbiviimisest sõltub, kas Eesti majandusedus olulist rolli mängivad e-teenused ja IT-lahendused on turvalised ja usaldusväärsed ka kolme aasta pärast.”

Algatuse avaüritusel esitleti ka infoportaali Arvutikaitse.ee, kus arvutikasutajad saavad ennast interneti ohtudega kurssi viia ning leiavad konkreetseid tegevusjuhiseid enda kaitsmiseks.

Sihtasutuse Vaata Maailma kutsusid 2001. aastal ellu kümme Eesti juhtivat ettevõtet eesmärgiga oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele arvuti algõppe jagamine, E-kooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine.