Vaata Maailma sihtasutus soovib tõsta eestimaalaste IKT-alaseid oskusi, inspireerida lapsi ja noori huvituma IT-maailmast ning juhendada, kuidas arvuteid ja nutiseadmeid turvaliselt kasutada.

Kõik Vaata Maailma SA projektid saavad teoks tänu asutajaliikmetele, toetajatele ja koostööpartneritele.

Vaata Maailma SA soovib oma projektidega:

  • parandada inimeste võimalusi internetti kasutada;
  • arendada inimeste e-oskusi korraldades vastavaid koolitusi;
  • propageerida (turvalist) interneti- ja nutiseadmete kasutamist;
  • toetada interneti kaudu pakutavate teenuste ja vajaliku infrastruktuuri väljaarendamist;
  • populariseerida (info)tehnoloogiaalast huvitegevust ja täiendõpet.

Vaata Maailma SA taotleb projektide läbiviimiseks raha ja muid varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, juriidilistele ja füüsilistelt isikutelt.

Vaata Maailma SA asutati 2001. aastal. Asutajaliikmed: AS Hansapank, AS Eesti Ühispank, AS Eesti Telefon, AS EMT, IBM Eesti OÜ, Oracle Nederlands BV Eesti filiaal, AS Microlink, IT Grupp AS, AS Baltic Computer System ja AS Starman.

Koostöövõrgustikud

      
      
      
      

Projektid

Vaata Maailma SA omab laialdasi kogemusi edukate suuremahuliste IT-teadlikkuse projektide elluviimisel

Vaata Maailma sihtasutus on projektipõhine organisatsioon, mille eesmärk on soodustada ja populariseerida arvutite ja interneti (turvalist) kasutamist ning toetada seeläbi haridust, teadust ja kultuuri.

Projektide valdkonnad:

  • IKT-alased oskused;
  • IKT-alane huvitegevus;
  • IKT turvaline kasutamine.
 

Projektidest lähemalt

Partnerid

Vaata Maailma SA soovib tänada oma sõpru ja partnereid:

AS Hansapank, AS Eesti Ühispank, AS Eesti Telefon, AS EMT, IBM Eesti OÜ, Oracle, Nederlands BV Eesti filiaal, AS Microlink, IT Grupp AS, AS Baltic Computer System ja AS Starman.